Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 101.266
Online: 9

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 11/01/2018 và Kế hoạch số 15-KH/ĐTN ngày 10/02/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp; Kế hoạch số 04-KH/ĐTN ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan Tỉnh ủy về Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên Đoàn Cơ quan Tỉnh ủy với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu xứ Thanh”. Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.