Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 101.243
Online: 8

Ngày 27/9/2018 Lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa đã phát hiện chú gấu tại rừng Quốc gia Pù Luông.

Nhằm đưa mô hình tham gia, làm việc vào hệ thống cơ quan, tổ chức Đảng, chính quyền ở địa phương một cách hiệu quả, toàn diện, sát với yêu cầu, nhu cầu của từng địa phương và theo xu hướng phát triển; Sở Nội vụ xây dựng Đề án thí điểm “Tăng cường trí thức trẻ có trình độ chuyên môn về các xã thuộc ba khu vực dân tộc và miền núi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020”;

Sở Nội vụ xây dựng Phiếu khảo sát nhu cầu tăng cường trí thức trẻ có trình độ chuyên môn về các xã giai đoạn 2015-2020, đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức các địa phương, cơ quan quan tâm, phối hợp trả lời các câu hỏi sau:

hình ảnh chú gấu

Mã Văn Tuấn

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.