Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 102.689
Online: 3
  • chú gấu đang bị ốm

    Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 11/01/2018 và Kế hoạch số 15-KH/ĐTN ngày 10/02/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp; Kế hoạch số 04-KH/ĐTN ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan Tỉnh ủy về Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên Đoàn Cơ quan Tỉnh ủy với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu xứ Thanh”. Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề
    28/09/2018 09:11:19
  • Tổng Bí thư: Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng

    (Chinhphu.vn) – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt. Bác Hồ từng nói, mọi việc thành bại đều do cán bộ, bố trí cán bộ đúng là khác, bố trí sai là khác, rất nguy hiểm.
    08/12/2017 21:38:08